miercuri, 8 iunie 2011

Răscruci

Copacii crenelați de la răscruci căzut-au în genunchi de-atâta ploaie...
Cioburile sparte ale cerului învins printre trupurile verzi și curate răsăreau de parcă, din genunchi împinși, copacii spărseseră în ramuri negre oglinzi și presăraseră cu ele ropotul de ape. Călcam prin iarbă în mână cu un ciob de cer și cu adâncu-mbrățișat, până la oase ud. În bogăția crudă de plante înecate încremenisem desculță și curată. Tristețe monahală înmărmurea arcada sub care în foșnire de agonii prelungi frunzare de verzi și negre dungi se unduiau în dans. Uzii copaci, de fructe grei, cu brațele-negrite înșurubau coroana în bolta sfâșâiată și roșie ca arama. Prin ierburi dormeau parcă vechi statui, copaci cu fructe-n mână și-n verdele puternic... tăcerea mea dintâi.

"Răscruci" - oil on canvas,60X60 cm, 2011

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu